• 22:53 – Весільні зачіски 2018 - 58 фото кращих варіантів укладання для нареченої 
  • 21:44 – Найкрасивіші весільні сукні 2018 – модні тенденції для зими і літа, пишні, короткі, кольорові, для повних 
  • 23:51 – Новий рік 2018. Топ - 5 кращих салатів? Які приготувати? 
  • 22:30 – Як зустріти новорічні свята на самоті 

ЗНО-2018 з математики: підготовка онлайн (пробне завдання, тести та відповіді), дата та умови

Зовнішнє незалежне тестування (ВНО або ЗНО) – основна форма перевірки знань для випускників загальноосвітніх закладів України. Дане екзаменування – це не тільки обов'язкова умова для отримання атестату про закінчення школи, ліцею чи гімназії, але й своєрідна путівка в життя. Саме за підсумками ЗНО учень може стати студентом Вузу, вступити на бюджет , заощадивши батьківські гроші, і отримати престижну професію.
Втім, навіть абітурієнтам-контрактникам розслаблятися не доводиться – на відміну від минулих років, коли сертифікат з мінімальними балами видавався всім школярам, в 2018 році для його отримання доведеться набрати на іспитах мінімальний прохідний бал. Математика відноситься до числа предметів, які учень може здавати за вибором. Безумовно, ця наука вважається однією з найскладніших для здачі, але без сертифіката з математики неможливо подавати документи на багато економічних спеціальностів.
Цей сертифікат вимагають Вузи технічного та інженерного профілю, так здавати ЗНО з цього предмету потрібно більшій частині українських школярів. Підготовку варто починати заздалегідь, бажано – вже у вересні. Крім того, учням слід заздалегідь з'ясувати, що входить в програму іспиту, яка структура білетів і за яким принципом комісія буде виставляти бали за роботу. Давайте розберемося в цих питаннях, щоб полегшити вам процес підготовки до ЗНО з математики в 2018 році!
ЗНО-2018 з математики: підготовка онлайн (пробне завдання, тести та відповіді), дата та умови

Демонстраційний варіант ЗНОЗНО з математики (приклад №1)

Правильні відповіді (приклад №1)

Схема оцінювання відповідей (приклад №1)

ЗНО з математики (приклад №2)

Правильні відповіді (приклад №2)

Схема оцінювання відповідей (приклад №2)

Дата та регламент ЗНО-2018 з математики


Даний іспит відбудеться 22 травня 2018 року. Робота пишеться протягом 180 хвилин. Екзаменування з математики не припускає використання додаткових предметів або матеріалів довідкового характеру. Крім того, заборонено користуватися лінійкою, олівцем і калькулятором.

Програма ЗНО з математики


Програма тестування конкретизує той набір знань і умінь, які учень повинен отримати за час навчання в середній школі. Результати ЗНО вплинуть на підсумкове ранжування учнів, які бажають вступити у вищі навчальні заклади України. У числі основних розділів і визначень, винесених на екзаменаційну перевірку, можна відзначити наступні:

поняття дійсних чисел і числових множин;

розділ, що висвітлює роботу з пропорціями і відсотками;

раціональні, ірраціональні, степеневі, логарифмічні, тригонометричні вирази, а також підходи до їх перетворень;

рівняння і нерівності лінійного, квадратичного, раціонального, ірраціонального, показового, логарифмічного, тригонометричного виду у вирішенні завдань, а також особливості перетворення такого роду рівнянь і нерівностей;

поняття та характеристики числових послідовностей;

особливості функцій лінійного, квадратичного, статечного, показового, логарифмічного і тригонометричного виду і їх властивості;

похідні функції та особливості їх диференціювання;

побудова графічного зображення функцій;

першообразні функцій, поняття і визначення інтеграла, його практичне використання при обчисленні площ фігур;

перестановки, комбінації, розміщення, правила комбінаторики, ймовірності і вибірки;

найпростіші геометричні фігури та їх особливості;

поняття «геометричні величини та особливості їх вимірювання;

побудова системи координат і векторів на площі;

підходи до геометричних перетворень;

прямі і площини, розташовані в просторі;

особливості многогранників, тіл і поверхонь обертання;

координати і вектори в просторі.ЗНО-2018 з математики: підготовка онлайн (пробне завдання, тести та відповіді), дата та умови
Щоб впоратися з ЗНО, вам доведеться повторити матеріали з 5 по 11 клас
Для отримання високих балів випускникам доведеться:

будувати математичні моделі, описуючи ними реальні процеси, явища та об'єкти, а також досліджувати побудовані моделі за допомогою математичних інструментів;

виконувати математичні розрахунки з числами, записаними в різній формі, відсотками, дробами, пропорціями, заокругленнями, модулями і т. д.;

проводити перетворення числових і буквених виразів, спрощуючи і обчислюючи допустимі значення змінних;

виконувати побудову та аналіз функціональних залежностей, рівнянь і нерівностей, а також дослідити їх характерні ознаки;

використовувати похідні і інтеграли при вирішенні завдань;

проводити дослідження і розв'язання рівнянь, нерівностей та їх систем;

будувати геометричні фігури;

знаходити кількісні характеристики геометричних фігур – довжину, обсяг, величину кута, площу;

вирішувати завдання з розділу комбінаторики і теорії ймовірностей;

проводити аналіз інформації, представленої в табличній формі, у вигляді графіка, таблиці або тексту.Структура білета з математики


Випускникам потрібно вирішити 33 завдання різної складності:

у завданнях під номерами 1-20 досить вибрати вірну відповідь з п'яти запропонованих варіантів. Це завдання оцінюється в 1 бал;

у завданнях з номерами 21-24 слід встановити відповідності між двома стовпцями, створивши «логічні пари». Максимум балів за такі завдання дорівнює 4 балам;

завдання з номерами 25-30 припускають, що запише учень короткиу відповідь. За кожне з них можна отримати до 2 балів;

завдання під номерами 31-33 мають відкриту форму і вимагають написання розгорнутої відповіді. За завдання №31-32 можна отримати до 4 балів, а за №33 – до 6 балів.Завдання з розгорнутою відповіддю принесуть учневі максимум балів тільки в тому випадку, якщо він не просто дав вірну відповідь, але і продемонстрував здатність вирішувати завдання з курсу алгебри і початку аналізу і геометрії. Враховуйте вимоги, які комісія висуває до таких завдань:

учень повинен дати математичне грамотне і повне рішення;

дозволено використовувати різні методи рішення, однак враховуватися буде тільки одине з них – немає сенсу вирішувати завдання всіма можливими методами;

у процесі можна використовувати математичні факти і твердження, які містяться в підручниках чи посібниках, рекомендованих міністерством освіти і науки України.


ЗНО-2018 з математики: підготовка онлайн (пробне завдання, тести та відповіді), дата та умови
На іспиті з математики вам належить вирішити 33 завдання за 180 хвилин
Кожна помилка, описка, невірне перетворення або відсутність одного з етапів вирішення веде до втрати балів. Якщо учень просто написав відповідь (навіть вірну), але не показав, яким чином вона була отримана, завдання оцінюється в 0 балів.

Як оцінюється ЗНО з математики?


Максимум первинних балів, які можна отримати на іспиті, дорівнює 62. За підсумками ЗНО учень отримує оцінку, яка безпосередньо впливає на шкільний атестат. Потрібно відзначити, що тільки бали за завдання №1-28 і 31-32 є підставою для виставлення атестаційної позначки. Переведення балів здійснюється за 12-бальною шкалою і виглядає наступним чином:

0-2 бала – незадовільна оцінка, яка відповідає 1 балу за шкільною системою;

3-5 – 2 бали за шкільною шкалою;

6-9 – 3 бали;

10-13 – 4 бали;

14-19 – 5 балів;

20-25 – 6 балів;

26-30 – 7 балів;

31-35 – 8 балів;

36-40 – 9 балів;

41-44 – 10 балів;

45-48 – 11 балів;

49-52 – найвищий результат, тобто 12 балів.


Робота учня, який не зумів набрати хоча б 11 первинних балів, оцінюється в 0 балів. Сертифікат в цьому разі не видається, а це означає, що учень позбавляється права подавати документи до ВНЗ. Правила прийому в університети, академії та інститути сьогодні вкрай розмиті – складно вгадати, скільки балів потрібно заробити, щоб гарантовано пройти на бюджет.
Розподіл місць, що фінансуються державою, змінюється в залежності від того, яким виявиться конкурс у Вузі і на конкретній спеціальності. Тим не менш, школярі з високими балами мають більше можливостей для зарахування на бюджетні місця. Пістарайтеся набрати хоча б 191 підсумковий бал, а це значить, що за ЗНО потрібно отримати більше 54 первинних балів.

Як підготуватися до ЗНО з математики?


ЗНО-2018 з математики: підготовка онлайн (пробне завдання, тести та відповіді), дата та умови
Скачайте і вирішуйте білети 2017 року, щоб підготуватися до здачі ЗНО!
Отримати високі бали вийде тільки в тому випадку, якщо ви успішно опанували курс алгебри та геометрії за всі роки навчання в школі. При цьому білет має безліч нюансів і вимагає чітких практичних навичок у вирішенні завдань, а також уміння добре рахувати без калькулятора. Учні минулих років рекомендують випускникам 2018 року керуватися такими порадами:

візьміть підручники за всі роки навчання (вони повинні бути рекомендовані Міносвіти і науки), методичні розробки для підготовки до ЗНО, а ще краще – спеціалізовані посібники для профільних математичних класів. Повторіть всі теми, приділяючи особливу увагу тим, які викликають у вас труднощі;

скачайте білети ЗНО зразка 2017-2018 року (актуальний варіант пробного білета є на нашому сайті – див. посилання в початку статті). Робота з реальними завданнями допоможе вам зрозуміти структуру білета і підходи, які будуть застосовуватися при нарахуванні балів;

систематично готуйтеся до уроків, робіть домашні завдання і ставте вчителю-предметнику питання, як тільки помітите, що не розумієте якусь задачу або «плаваєте» в темі;

якщо розумієте, що самі не зможете вивчити математику, варто записатися на додаткові заняття до репетитора або відвідати курси підготовки до даного ЗНО. Це вид навчання характеризується більшою інтенсивністю, ніж домашня підготовка, а кваліфікований фахівець пояснить вам складні теми;

не зубріть формули і правила – краще розбирайтеся в тому, як вони працюють на практиці;

регулярно вирішуйте онлайн-тести, щоб відпрацювати найпростіші завдання ЗНО.
загрузка...
ЗНО-2018 з математики: підготовка онлайн (пробне завдання, тести та відповіді), дата та умови
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають